Culturele ANBI

Stichting Paleisconcerten is aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Op deze pagina publiceert de stichting Paleisconcerten haar gegevens zoals de wet deze voorschrijft.

Algemene gegevens
Stichting Paleisconcerten
KvK nr 08156906
RSIN/fiscaal nummer: 8179.95.316

Postadres:
Postbus 4149
7320 AC Apeldoorn
info@paleisconcerten.nl

Doelstelling:
De stichting Paleisconcerten organiseert op de laatste zaterdag van iedere maand concerten in de Balzaal van Paleis Het Loo. De concerten betreffen kamermuziek, uitgevoerd door zowel jong als gevestigd talent. Hiermee ondersteunt de stichting de reputatie van het Paleis en de culturele uitstraling van het op het Paleisterrein gevestigde museum.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

Het komende seizoen heeft de stichting te maken met een verminderde sponsorbijdrage. We streven er naar om elk concert uitverkocht te raken en kostendekkend te zijn. Maar zonder sponsorbijdragen lukt dat niet.

In het verleden heeft de stichting zich gericht op het promoten van Paleis Het Loo (staat ook in de statuten). De stichting richt zich nu volledig op de muziek, op interessante sponsoren en op samenwerking met andere culturele instellingen.

Voor het komende jaar wil de stichting haar basis verstevigen en bekendheid vergroten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Carolina ‘t Hoen – voorzitter
Peter ‘t Hoen – voorzitter
Alwin Dros- penningmeester
Hans Oostendorp – locatiemanager
Esmeralda Petrus – PR
Herman Bakhuis – algemeen bestuurslid
Gertjan Schut – adviseur

Beloningsbeleid
Stichting Paleisconcerten werkt uitsluitend met vrijwilligers. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van de activiteiten
Elke laatste zaterdag van de maand, m.u.v. de zomermaanden, organiseert de stichting een concert in de Balzaal van Paleis Het Loo.
Op deze site vindt u onder ‘eerdere concerten‘ alle concerten die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Financiële verantwoording
Stichting Paleisconcerten publiceert per 2014 jaarrekeningen ter verantwoording van haar baten en lasten. Hieronder kunt u de actuele en voorgaande jaarrekeningen als pdf downloaden.
Paleisconcerten Jaarrekening 2014-2015
Paleisconcerten Jaarrekening 2015-2016
Paleisconcerten Jaarrekening 2016-2017
Paleisconcerten Jaarrekening 2017-2018
Paleisconcerten Jaarrekening 2018-2019