Schenking

Schenkingen aan onze stichting
Stichting Paleisconcerten heeft  de culturele ANBI-status. Hierdoor zijn al uw schenkingen in de komende jaren voor honderdvijfentwintig procent aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
U kunt uw bijdrage in één keer schenken, of deze spreiden over meer jaren. Kiest u voor een schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen, dan is dat fiscaal nog aantrekkelijker. Deze zogeheten lijfrenteschenking is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Van een eenmalige schenking is alleen het gedeelte aftrekbaar boven de drempel van één procent en tot maximaal tien procent van uw verzamelinkomen.
Sinds 2014 kunt u kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen.

Voorbeeld eenmalige schenking
(bij een verzamelinkomen van € 70.000)

U schenkt dit jaar € 1.000,-
+25% (=uw aftrekpost) € 1.250,-
-1% drempel € 700,-
Totaal € 550,-
Teruggave bij 52%-tarief € 286,-
U betaalt werkelijk € 714,-

Voorbeeld periodieke schenking

U schenkt jaarlijks € 1.000,-
+25% (=uw aftrekpost) € 1.250,-
Teruggave bij 52%-tarief € 650,-
U betaalt werkelijk € 350,-

Meer informatie vindt u o.a. op de website van de belastingdienst.