Stichting

Doelstelling Stichting
De Stichting Paleisconcerten organiseert op de laatste zaterdag van iedere maand concerten in de Balzaal van Paleis Het Loo. Wij proberen met deze activiteiten de reputatie van het Paleis hoog te houden en de culturele uitstraling van het op het Paleisterrein gevestigde museum te vergroten. De concerten zullen vaak een relatie hebben met de periode dat het Paleis werd bewoond.

Vrijwilligers
De organisatie is in handen van uitsluitend vrijwilligers. Deze  beleven vooral plezier aan het levend houden van de muzikale tradities van de oorspronkelijke bewoners van Paleis Het Loo. De inzet van vrijwilligers en bijdragen van sponsors maken het mogelijk dat vrijwel zonder overheidssubsidie klassieke muziek tegen een betaalbare prijs kan worden beluisterd. En dat in de fantastische ambiance van het Paleis. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de verhoging van de kwaliteit van onze activiteiten dan horen wij dat graag.

Donaties
Overschotten van de Stichting kunnen volgens haar statuten alleen worden aangewend voor muziek in en om Paleis Het Loo. En van die muziek kunnen wij niet genoeg krijgen. Wij willen daarvoor vooral een beroep doen op liefhebbers van kamer- en andere klassieke muziek. Daarom stelt de Stichting donaties, sponsorbijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere geldelijke bijdragen erg op prijs. Informatie kunt u altijd bij een van de vrijwillige bestuursleden krijgen.

Huisregels
De omvang van de activiteiten van de Stichting dwingt tot een meer zakelijke opstelling, omdat anders de druk op de vrijwilligers en de aansprakelijkheid van de stichting en haar bestuurders te groot wordt. In verband daarmee werken we  met algemene bezoekersvoorwaarden. Deze zijn afgeleid van een model van de vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD). Uit deze bezoekersvoorwaarden werden de volgende huisregels gedestilleerd, die ook op de bestelformulieren zullen worden afgedrukt.
•    Het meenemen van foto-, video-, film-, geluid- en/of andere opnameapparatuur in de concert­zaal mag alleen met toestemming van de Stichting Paleisconcerten.
•    Telefoontoestellen moeten worden uitgezet.
•    Er is geen recht op teruggave van de prijs van een toegangsbewijs, ook als een concert door overmacht moet worden afgelast of gewijzigd.
•    Er bestaat geen recht op een bepaalde zitplaats. Bezoekers met een handicap kunnen contact opnemen met de Stichting Paleisconcerten voor een te reserveren parkeer- en zitplaats.
•    Binnen acht dagen na het concert ontvangen klachten worden in behandeling genomen.
•    Algemene bezoekersvoorwaarden kunt u hier lezen en worden op aanvraag toegezonden.

Diversen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 081.569.06
Omzetbelastingnummer: NL8179.95.316
Bankrekening nummer: NL29 RABO 0140 2891 78

Vestigingsadres:
Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn

Postadres:
Postbus 4149, 7320 AC Apeldoorn
Telefoon: 06 – 211 82 944 (tijdens kantooruren)
E-mail: info @ paleisconcerten.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.